Fractieprogramma 2018-2022

Beknopt programma 2018 - 2022

Samen waardevol

Vanuit liefde voor God en onze medemens wil de ChristenUnie-SGP het goede zoeken en doen voor onze veelkleurige samenleving. Want iedereen is van waarde.

 • Betrokken
  We hebben oog voor alle inwoners en zijn in het bijzonder bewogen met mensen die het alleen niet redden.
 • Verbindend
  We willen toegankelijk zijn voor iedere inwoner en bruggen bouwen in de samenleving en de politiek.
 • Betrouwbaar
  We willen eerlijk handelen en de belangen van de hele samenleving zorgvuldig afwegen.

 

Mensen zijn van waarde

Waardevol ouder worden

Ouderen betekenen veel voor onze samenleving. Het is belangrijk dat zij actief betrokken worden bij het maken en uitvoeren van seniorvriendelijk beleid.

We maken ons sterk voor:

 • Woon- en zorgvoorzieningen voor ouderen in Nijkerkerveen
 • Meer ruimte voor sport en bewegen voor ouderen
 • Meer aandacht voor eenzaamheid onder ouderen

 

Waardevolle mantelzorgers

Vrijwilligers en mantelzorgers zijn van onschatbare waarde binnen onze samenleving. Iedereen die (vrijwillige) zorg biedt in onze gemeente verdient maximale ondersteuning.

We maken ons sterk voor:

 • Samenhang in de ondersteuning van mantelzorgers en vrijwilligers
 • Dagbesteding en respijtzorg om overbelasting van mantelzorgers te voorkomen
 • Het keukentafelgesprek mét mantelzorgers

 

Waardevol opgroeien

Ieder kind en elke jongere is van waarde. Zij moeten gezond en veilig kunnen opgroeien tot volwaardige burgers.

We maken ons sterk voor:

 • Geen wachtlijsten bij complexe problemen van kinderen en jongeren
 • Ondersteuning van kinderen in gezinnen met relatieproblemen
 • Een betere vindbaarheid van gebiedsteams voor jongeren

 

De omgeving is van waarde

De waarde van energie

De aarde als schepping van God heeft toekomstwaarde. We willen we er zuinig op zijn, haar toekomstbestendig maken en energieneutraal werken.

Wij maken ons sterk voor…..

 • meer elektrische voertuigen bij gemeente, bedrijfsleven en inwoners
 • circulair bouwen: ten minste 2% hergebruik van materialen bij nieuwbouw
 • een gemeentelijk energietransitieplan

 

De waarde van wonen

Voor het woongeluk is de buurt rond de woning heel belangrijk. Contact met elkaar, goede voorzieningen en een goed verzorgde omgeving horen daar bij.

Wij maken ons sterk voor…..

 • behoud van de kwaliteit van het landschap. Waardevolle groengebieden laten we niet vol bouwen!
 • een centrale ontmoetingsplaats en hoogwaardig winkelcentrum in iedere woonkern
 • een verbetering van het wijkbeheer, samen met de bewoners

 

De waarde van bereikbaarheid

Om onze omgeving aantrekkelijk te houden is een goede en veilige bereikbaarheid van grote waarde.

Wij maken ons sterk voor:

 • goede ontsluiting van nieuwe woongebieden (Luxool, Spaanse Leger, Nijkerkerveen)
 • de ontwikkeling en uitbreiding  van een regionaal (snel-)fietsnetwerk
 • een goed bereikbare binnenstad, ook voor de fiets!