Steunfractie

Steunfractie ChristenUnie-SGP

De volgende personen ondersteunen de raadsleden in de fractie:

Wim de Haan (fractiesecretaris)

Jonathan Lambooij (commissielid & publiciteit)

Ineke Boonstra (commissielid)

Pieter den Oudsten (publiciteit)

Freek Rebel (algemeen lid)

Sander (publiciteit)

W. (Wim) de Haan

A.J. (Jonathan) Lambooij

G.J. (Ineke) Boonstra-Mooibroek

P. (Pieter) den Oudsten

F. (Freek) Rebel