Steunfractie

Steunfractie ChristenUnie-SGP

Vanaf de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart 2014 heeft de ChristenUnie-SGP de volgende personen die deel uitmaken van de steunfractie:

Hans de Jong (Fractiesecretaris)

Hans Lok (Commissielid Grondgebied)

Bart Nitrauw

Pieter den Oudsten (Publiciteit / Secretaris SGP)

J.J. (Hans) de Jong

J.J. (Hans) Lok

Z.B. (Bart) Nitrauw

P. (Pieter) den Oudsten