Actueel

Nieuwsberichten

Nadere inlichtingen op schriftelijke vragen Kazerne Zeewolde

logo CU-SGP Nijkerk.jpgdonderdag 16 februari 2023 18:19 Naar aanleiding van de beantwoording op de schriftelijke vragen over de voorkeurs locatie van de Kazerne in Zeewolde wil de fractie van ChristenUnie-SGP nadere inlichtingen vragen aan het college. Onze fractie wil namelijk voorkomen dat er in Den Haag door het kabinet een locatiekeuze wordt gemaakt zonder dat het belang en de voorwaarden van Nijkerk daarin zijn meegenomen. Mede daarom hebben wij vorige maand schriftelijke vragen gesteld ingediend. lees verder

Woordvoering Ontwikkelagenda 2023-2026

logo CU-SGP Nijkerk.jpgvrijdag 03 februari 2023 10:30 Voorzitter, wij beginnen onze woordvoering met de laatste zin van het college tijdens de beeldvormende commissievergadering 2 weken geleden: ‘Voor je het weet beloof je iets wat je niet waar kunt maken’. Onze fractie vindt deze zin een scherpe, en misschien onbedoelde, wake-up-call van de Onwikkelagenda die voor ons ligt. Wij lezen heel veel ambities en zien beperkte tijd en financiële middelen. Alsof het ‘Ravijnjaar 2026’ nu al is omgeslagen in een ‘Jubeljaar’ die 3 jaar duurt. Als oppositiepartij maken wij ons hierover zorgen. Wij vragen ons af wat is realistisch en wat is haalbaar? lees verder

Schriftelijke vragen over Kazerne Zeewolde

Visual-planning-kazerneterrein.jpgwoensdag 11 januari 2023 10:23 Geacht college,

Recentelijk hebben wij vanuit de media vernomen dat de Gemeente Zeewolde de voorlopige voorkeurslocatie voor de nieuwe kazerne van Defensie is. Deze locatie ligt bij de Nijkerkerbrug waarbij een ruimte nodig is voor de nieuw kazerne van ongeveer 500 hectare, inclusief een oefenterrein. Verder hebben we vernomen dat de verwachting is dat half 2023 het kabinet een besluit neemt over de locatiekeuze. lees verder

Voorkomen stille armoede én maatwerk bij energietoeslag

Armoede -rekening betalen.jpgdonderdag 10 november 2022 20:03 Inwoners van de gemeente Nijkerk die buiten de huidige regeling voor de energietoeslag vallen en daardoor betalingsproblemen hebben, gaat de gemeente door middel van maatwerk ondersteunen. Ook gaat de gemeente groepen inwoners met een verhoogd risico op financiële problemen op zoeken om geldzorgen bespreekbaar te maken en passende hulp te bieden. Daarvoor sluit de gemeente aan bij de Nederlandse Schuldhulproute en wil zo stille armoede voorkomen. Dat is de uitkomst van de twee moties die gisterenavond door de ChristenUnie-SGP zijn ingediend en unaniem zijn aangenomen in de raadsvergadering. lees verder

Spoeddebat: “Opvang Oekraïners, huisvesting Statushouders en noodopvang asielzoekers”

geld en paspoort.jpgdonderdag 20 oktober 2022 21:23 De fractie van ChristenUnie-SGP is initiatiefnemer van het te houden Spoeddebat: ‘Opvang Oekraïners, huisvesting Statushouders en noodopvang asielzoekers'. Raadsbreed is dit initiatief omarmd en heeft geleid tot het indienen van een gezamenlijke verzoek tot spoeddebat welke vanavond tijdens de Raadsvergadering zal plaats vinden.

Onderstaand vindt u onze woordvoering die tijdens de raadsvergadering vanavond werd gedeeld. lees verder

Voor elkaar?! Een terug- en vooruitblik.

In een wereld die in brand staat mochten wij de afgelopen week tijdens de verkiezingen voor de gemeenteraad onze stem uitbrengen. Wat een voorrecht om dat in vrijheid te mogen doen! Dinsdag avond werd duidelijk dat de ChristenUnie-SGP heel stabiel de tweede partij van Nijkerk is gebleven. In totaal gaven 4.348 inwoners ons hun steun en vertrouwen. Dat is 22,87% van de uitgebrachte
stemmen. Daarmee doen we het net iets beter dan de vorige verkiezingen en behouden we onze 6 zetels. Het CDA en de VVD verliezen een zetel, de Lokale Partij en Pro21 winnen er één.


In het voorwoord van het verkiezingsmagazine ging ik in op het lage vertrouwen dat veel mensen op dit moment hebben in politiek en overheid. De verkiezingswinst van De Lokale Partij (DLP) schrijf ik voor een deel toe aan dit gebrek aan vertrouwen, ook op landelijk niveau. DLP heeft lokaal zeker een aantal proteststemmers weten te bereiken. De winst van Pro21 is daarentegen in mijn optiek ook te
zien als een duidelijk signaal van met name de jongere generatie dat er écht werk moet worden gemaakt van een duurzame wereld.


Met ons verkiezingsthema “Voor elkaar?! Samenleven in vertrouwen” hebben ook wij ingezet op rechtvaardigheid en duurzaamheid. Op een gemeente waar oog is voor het kwetsbare, waar we er voor elkaar zijn. Waarbij we moeilijke beslissingen niet uit de weg gaan en als partijen staan voor onze christelijke waarden en drijfveren. Ik ben blij en dankbaar dat deze oprechte en constructieve koers door de kiezers opnieuw is beloond. Tegelijkertijd is deze uitslag opnieuw een oproep om hier volop mee door te gaan.


Dank aan allen die de afgelopen maanden hebben bijgedragen aan dit mooie verkiezingsresultaat. Aan de besturen, de selectie-, programma- en campagnecommissies, de sponsoren van ons mooie magazine, de kandidaten, leden en andere vrijwilligers. Wat een rijkdom op zo’n manier werkzaam te mogen zijn in Gods Koninkrijk op aarde. Aan Hem alle eer en dank. In vertrouwen in Hem gaan wij de komende tijd weer aan de slag. Voor elkaar!


Harke Dijksterhuis, lijsttrekker ChristenUnie-SGP.

In beeld Voor elkaar?!

Een opgeschroefd bouwtempo van 200 naar 250 woningen per jaar. Zonnepanelen op alle daken waar het kan. Een hechte samenleving van wijken, verenigingen en kerken. Een bruisend dorpshart. Het zijn zomaar wat onderwerpen waar de ChristenUnie-SGP Nijkerk zich sterk voor maakt. Meer weten over onze trots en acties? Stap mee op de fiets met Harke en Wim en luister kritisch. We horen graag van u, want alleen samen kunnen we het doen!