Welkom

Welkom op de website van ChristenUnie-SGP Nijkerk. U vindt hier nieuws en informatie van de gemeenteraadsfractie ChristenUnie-SGP in Nijkerk. Doe u te goed aan de informatie en aarzel niet om contact met ons op te nemen als u vragen heeft. Wij zien u graag eens terug op onze website of één van onze bijeenkomsten.

Nieuwsoverzicht Nijkerk

Harke Dijksterhuis en Wim Oosterwijk kandidaat-wethouders

Harke  en Wimdonderdag 17 mei 2018 21:24 Eerder deze week liet formateur Eppie Klein weten dat de Nijkerkse partijen ChristenUnie–SGP, Pro21 en de VVD overeenstemming hebben bereikt over de contouren van het coalitieakkoord. lees verder

Formatiebesprekingen in de gemeente Nijkerk

dinsdag 15 mei 2018 20:50 ChristenUnie-SGP, PRO21 en VVD hebben overeenstemming bereikt over de contouren van het coalitieakkoord. Het coalitieakkoord is te typeren als een akkoord op hoofdlijnen. Vanuit de hoofdlijnen worden accenten gelegd en doelen geformuleerd. lees verder

Ons raadslid Marina Lanting ontvangt ontheffing van provincie

01. Marina Lanting-01woensdag 25 april 2018 22:12 Marina Lanting heeft van Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland een ontheffing gekregen ten behoeve van haar raadslidmaatschap. Deze ontheffing was nodig omdat zij eigenaar is van boekhandel Roodbeen, die zakelijke overeenkomsten heeft met de gemeente Nijkerk. Op basis van de Gemeentewet mag een raadslid geen overeenkomst met de gemeente aangaan, of slechts met ontheffing van de provincie. lees verder

ChristenUnie-SGP omarmt advies informateur van Hemmen

cu-sgp-vierkantdonderdag 19 april 2018 14:08 Vandaag heeft informateur Dick van Hemmen (CDA) zijn advies uitgebracht aan de Nijkerkse politieke partijen over de vorming van een nieuw college. Als ChristenUnie-SGP hebben we destijds voorgesteld om rond de coalitievorming te gaan werken met een informateur. lees verder

Kiezers bedankt!

Raadsleden 2018-2022donderdag 22 maart 2018 16:38 Mede dankzij uw bijdrage heeft de ChristenUnie-SGP in totaal 4.458 stemmen gehaald, ruim 200 meer dan bij de vorige verkiezingen. lees verder

Nieuwsoverzicht (vervolg)