Besturen ChristenUnie & SGP

ChristenUnie Bestuur

Het ChristenUnie bestuur bestaat uit de volgende personen:

voorzitter: Cor Stal
secretaris: vacant
penningmeester: Peter van der Horst
bestuurslid: Willeke Veenendaal

SGP bestuur


Het SGP bestuur bestaat uit de volgende personen:

voorzitter: Hans Boer (ad interim)
secretaris: Pieter den Oudsten
penningmeester: Tjeerd Visser
bestuurslid: Arno Lagendijk
bestuurslid: Rik Vreekamp