Besturen ChristenUnie & SGP

ChristenUnie Bestuur

Het ChristenUnie bestuur bestaat uit de volgende personen:

voorzitter: M. (Martin) Schuurman
secretaris: J. (Johan) Nijzink
penningmeester: J. (Johan) Nijzink
bestuurslid: F. (Freek) Rebel 

SGP bestuur


Het SGP bestuur bestaat uit de volgende personen:

voorzitter: M.C. (Marinus) Slootweg
secretaris: P. (Pieter) den Oudsten
penningmeester: M.C. (Marinus) Slootweg
bestuurslid: M. (Marnix) van Dijk