Besturen ChristenUnie & SGP

ChristenUnie Bestuur

Het ChristenUnie bestuur bestaat uit de volgende personen:

voorzitter: Freek Rebel
secretaris: Johan Nijzink
penningmeester: Peter van der Horst
bestuurslid: Lenno van Straalen
bestuurslid: Willeke Veenendaal

SGP bestuur


Het SGP bestuur bestaat uit de volgende personen:

voorzitter: Marinus Slootweg
secretaris: Pieter den Oudsten
penningmeester: Marinus Slootweg
bestuurslid: Marnix van Dijk