Contact SGP

TWEEDE KAMERFRACTIE SGP

TWEEDE KAMERFRACTIE

Bezoekadres: Plein 2, 2500 CR Den Haag
Postadres: Postbus 20018, 2500 EA Den Haag
T 070 - 318 30 45
F 070 - 318 28 47
sgp@tweedekamer.nl  

   mr. C.G. (Kees) van der Staaij
   Fractievoorzitter
   070 - 318 3045

   c.vdstaaij@tweedekamer.nl

Portefeuilles: Algemene Zaken »  Buitenlandse Zaken » Veiligheid & Justitie » Volksgezondheid, Welzijn & Sport 

   prof. dr. E. (Elbert) Dijkgraaf
   Tweede Kamerlid
   070 - 318 3045

   e.dijkgraaf@tweedekamer.nl

Portefeuilles: Economische Zaken, Landbouw & Innovatie » Financiën »  Europese Zaken » Sociale Zaken & Werkgelegenheid » Defensie

   dr. R. (Roelof) Bisschop
   Tweede Kamerlid
   070-318 3045
   r.bisschop@tweedekamer.nl

Portefeuilles: Onderwijs, Cultuur & Wetenschap »Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties »Infrastructuur & Milieu

   mw. J. (Janie) de Jong
   secretaresse
   070 - 318 30 45

   j.djong@tweedekamer.nl

 

   drs. M. (Menno) de Bruyne
   voorlichter
   070 - 318 28 39

   mdebruyne@tweedekamer.nl

Portefeuille: Algemene Zaken & Koninklijk Huis

   A.J. (Arnoud) Proos
   voorlichter

   070 - 318 2846
   a.proos@tweedekamer.nl

 
   P.M. (Eline) van den Bosse
   beleidsmedewerker
   070 - 318 38 46
   e.vdbosse@tweedekamer.nl

Portefeuille: Financiën

   mr. D.J.H. (Diederik) van Dijk
   beleidsmedewerker
   070 - 318 28 38

   d.vandijk@tweedekamer.nl

Portefeuilles: Buitenlandse Zaken » Defensie »Europese Zaken » Infrastructuur & milieu (minister)
   ing. G.J. (Geerlof) de Jong MSc
   beleidsmedewerker
   070 - 318 28 40

   g.djong@tweedekamer.nl
Portefeuilles: Sociale Zaken & Werkgelegenheid (pensioenen) » Volksgezondheid, Welzijn & Sport

   G. (Gijsbert) Leertouwer LLM, BA
   beleidsmedewerker
   070 - 318 28 43

   g.leertouwer@tweedekamer.nl     

Portefeuilles: Immigratie & Asiel » Onderwijs, Cultuur & Wetenschap » Sociale Zaken en Werkgelegenheid » Binnenlandse zaken (wonen en integratie)
   ir. J. (Hans) Maljaars
   beleidsmedewerker
   070 - 318 28 37

   h.maljaars@tweedekamer.nl
Portefeuilles: Economische Zaken, Landbouw & Innovatie » Infrastructuur & Milieu (staatssecretaris)

   mr. drs. W.M.J. (Willem) de Wildt
   beleidsmedewerker
   070 - 318 28 42
   w.dwildt@tweedekamer.nl

Portefeuilles: Binnenlandse Zaken (excl. wonen en integratie) » Veiligheid & Justitie » VWS (medische ethiek)

EERSTE KAMERFRACTIE SGP

EERSTE KAMERFRACTIE

Bezoekadres: Binnenhof 22 in Den Haag
Postadres: Postbus 20017, 2500 EA Den Haag
T 070 - 312 92 00
F 070 - 312 93 90
www.eerstekamer.nl
postbus@eerstekamer.nl

    mr. G. Holdijk
fractievoorzitter
T 0577 - 40 10 07
F 0577 - 40 06 67

EUROFRACTIE SGP

EUROFRACTIE

Europees Parlement Brussel
Bât. Altiero Spinelli
04F266
60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60           
B-1047 Bruxelles/Brussel
Tel:   +32 (0)2 28 47270
Fax : +32 (0)2 28 49270

Europees Parlement Straatsburg
Bât. Louise Weiss
T05031
Allée du Printemps
F-67070 Strasbourg/ Straatsburg
Tel :  +33 (0)3 88 1 64255
Fax : +33 (0)3 88 1 79270

Contactgegevens
drs. B. (Bas) Belder
Europarlementariër
bastiaan.belder@europarl.europa.eu

drs. D.J. (Dick Jan) Diepenbroek
beleidsmedewerker
dickjan.diepenbroek@europarl.europa.eu

mw. K.C. (Christine) van Dijk LLM
beleidsmedewerker
christine.vandijk@europarl.europa.eu

mw. drs. E. (Elise) van Doorn
beleidsmedewerker
elise.vandoorn@ext.europarl.europa.eu

drs. W.T. (Walter) van Luik Msc.
beleidsmedewerker
walter.vanluik@europarl.europa.eu

drs. F.I  (Frank) van der Maas
beleidsmedewerker
frank.vandermaas@europarl.europa.eu

L. (Leonard) den Boef MA
beleidsmedewerker
leonard.denboef@ext.ep.europa.eu  

Kijk voor meer informatie over de portefeuilleindeling op  de site van de Eurofractie.

Twitter
http://twitter.com/EurofractieSGP