ChristenUnie – SGP kiest voor vernieuwing met behoud van ervaring

overhandiging verkiezingsprogrammadonderdag 04 januari 2018 20:30

Als enige partij in Nijkerk kiest de ChristenUnie – SGP voor twee nieuwe gezichten op een verkiesbare plaats van de kandidatenlijst. Naast lijsttrekker Marina Lanting staat ook Diane Palm met een vierde plaats hoog op de lijst. Diane is werkzaam bij de Gereformeerde Zendingsbond (GZB) en al jaren actief lid van de Hervormde wijkgemeente De Fontein. Andere nieuwelingen in de top 10 zijn Ineke Boonstra (Directeur Rehobothschool) en Jonathan Lambooij, zoon van voormalig wethouder Henk Lambooij. De overige zes plaatsen in de top 10 van de lijst worden ingenomen door ervaren krachten. In volgorde van de lijst: Hans Boer, Harke Dijksterhuis, Wim Oosterwijk, Hilbrand Rozema, Hans Lok en Jaco van Putten.

Als thema voor het verkiezingsprogramma en de campagne kiest de ChristenUnie – SGP
voor ‘Samen Waardevol’. Marina Lanting ligt dit verder toe: “In de Nijkerkse samenleving zijn
veel mensen en organisaties actief die wij als CU-SGP ontzettend waardevol vinden. Wij
willen dat deze waarden nog meer centraal komen te staan, ook in het beleid van de
gemeente Nijkerk. Op die manier denken wij een zinvol vervolg te kunnen geven aan de
beweging die met Samen aan Zet is ingezet”.

Tijdens een informele nieuwjaarsbijeenkomst in de Postkamer lichtte Hilbrand Rozema
namens de partijen de belangrijkste speerpunten toe. Deze liggen onder andere op het
terrein van de zorg en hernieuwbare energie. Zo wil de ChristenUnie - SGP dat er meer
structurele aandacht komt voor mantelzorgers en kinderen in kwetsbare gezinssituaties. Ook
moet er in Nijkerkerveen zo snel mogelijk een woonzorgcombinatie voor ouderen worden
gerealiseerd. Een gemeentelijk energietransitieplan moet er onder andere aan bijdragen dat
we zorgvuldig met onze energiebronnen blijven omgaan.

Mede dankzij het ondernemersbloed van Marina Lanting en Hans Boer staan ook de kwaliteit
en een goede bereikbaarheid van de centrumgebieden hoog op de agenda. Dit is cruciaal
om de gemeente Nijkerk ook economisch aantrekkelijk te houden. De ChristenUnie-SGP
betreurt de invoering van de koopzondag. Met inachtneming van deze werkelijkheid zal de
partij de zondagsrust zoveel mogelijk blijven bevorderen.

Marina Lanting is opgetogen over zowel de lijst als het programma: “In de korte tijd dat ik nu
meedraai merk ik dat juist deze combinatie van mensen en inhoud enorm veel energie geeft.
Die energie zie ik in de Nijkerkse samenleving, maar zeker ook in onze partij. Samen zijn we
van waarde. Ik zie daarom met veel vertrouwen de verkiezingen tegemoet”.

« Terug