Woordvoering als reactie op het rapport van de informateur

Harke Dijksterhuis kop.jpgdonderdag 07 april 2022 20:32

Vanmiddag heeft de informateur, de heer Pieter den Besten, de resultaten van de formatiefase gepresenteerd. Helaas een teleurstellende uitkomst voor onze partij, de informateur komt tot de conclusie dat het het meest voor de hand ligt dat het CDA, Pro21 en de VVD met elkaar de formatiefase in gaan. Lees onderstaand de reactie die onze lijsttrekker Harke Dijksterhuis namens de fractie heeft gegeven.

De gehele uitzending van de openbare bijeenkomst is hier terug te kijken.

Voorzitter,

Vier jaar geleden kwamen wij als ChristenUnie – SGP in een voor ons bijzondere positie. Als grootste coalitiepartij mochten we mede uitvoering geven aan het coalitieprogramma ‘Verbinden met ambitie’. In een goede samenwerking met PRO21 en de VVD zijn, ondanks de moeilijke coronajaren, mooie resultaten geboekt. Ook de samenwerking met het CDA en DLP hebben we als erg constructief ervaren. Onze leidraden waren: het goede zoeken voor de inwoners van onze gemeente, met een open en transparante houding naar al onze samenwerkingspartners, binnen én buiten de raad.

In de afgelopen maanden is het doorzetten van een open en daadkrachtige samenwerking in het belang van Nijkerk ons doel geweest. Er is in de afgelopen jaren veel in gang gezet, maar de échte uitvoering is nog maar net begonnen. Er liggen zoveel opgaven die om een goede en breed gedragen aanpak vragen. Wij hebben campagne gevoerd langs de bestuurlijke lijn, gericht op resultaten die langjarig van waarde zijn. De kiezer heeft die inzet bij de verkiezing naar ons idee gesteund. Wij leven als fractie in de veronderstelling dat onze ervaring, inzet en open houding in de komende bestuursperiode van toegevoegde waarde zou kunnen zijn.

De conclusie van de informateur komt voor ons dan ook hard aan. Niet alleen ontbreekt de ChristenUnie-SGP in de voorgestelde coalitie, geen enkele partij heeft de ChristenUnie-SGP als voorkeurspartner genoemd. Van DLP kunnen we dat begrijpen, uw voorstel om een coalitie te vormen met het CDA en VVD is vanuit uw optiek heel goed te verdedigen. Maar met PRO21 en de VVD hebben wij de afgelopen jaren zo goed samengewerkt en met het CDA hebben wij – net als PRO en de VVD overigens - zoveel overeenkomsten in verkiezingsprogramma. Wij zagen en zien die overeenkomsten als aanknopingspunten voor een krachtig vervolg van de goede samenwerking. En als er al verschillen zijn, dan zijn die naar ons idee prima te overbruggen.

U begrijpt het, wij zitten met vragen. Wij zagen dit echt niet aan komen. Wat zegt dit over ons? Zijn er signalen die wij niet hebben opgevangen of onvoldoende serieus hebben genomen? Maar ook: hoe is onze inzet van de afgelopen vier jaar in het belang van Nijkerk gewogen? Zag u de door ons gememoreerde programmatische aanknopingspunten anders? Of waarom denkt u dat in de nu gekozen coalitie beter te kunnen bereiken?

Voorzitter, dit zijn vragen waar wij de komende tijd antwoorden op willen zoeken. Vanmiddag kan daar voor misschien een eerste aanzet komen - dat is aan de andere partijen - maar het is tegelijkertijd niet het moment om al die vragen diepgaand te behandelen. En ik wil niet speculeren of ongefundeerd gaan invullen. Wij hebben voor ons zelf huiswerk te doen. En we hopen dat de verschillende fracties in de komende tijd open staan om ons ook van feedback te voorzien. Want wij willen een lerende fractie zijn. Om ons optimaal in te blijven zetten voor de inwoners van onze gemeente.  

Voorzitter, wij hebben ingezet op een coalitie die een brede vertegenwoordiging van de samenleving kent, die recht doet aan de verkiezingsuitslag en die bij voorkeur ook veel van de punten uit ons verkiezingsprogramma weet te realiseren. Dat het CDA als grootste partij in Nijkerk deel uit zou maken van die coalitie is wat ons betreft zonneklaar en heeft ook onze volledige steun. De door ons voorgestelde coalitie van CDA, ChristenUnie-SGP en Pro21 (zijnde de drie grootste partijen) kon helaas niet op voldoende draagvlak rekenen. De coalitie die nu wel voorgesteld wordt - die van CDA, Pro21 en VVD - voldoet aan de wens tot een brede vertegenwoordiging van de samenleving. Of het volledig recht doet aan de verkiezingsuitslag valt, met twee partijen die procentueel gewonnen hebben in de oppositie, te betwisten. Maar hoe dan ook, dit is de uitkomst van de informatiefase, deze coalitie kan rekenen op een ruime meerderheid in de gemeenteraad en is daarmee het uitgangspunt voor de volgende fase.  

Voorzitter, ik rond af. Ik feliciteer de partijen die nu gaan formeren met het resultaat van deze informatiefase. En wens hen veel wijsheid en succes om tot overeenstemming over een coalitieakkoord te komen. Als die overeenstemming er komt, en daar ga ik wel van uit, dan zullen naast wethouder Aboyaakoub-Akkouh nog twee zittende wethouders afscheid gaan nemen. Een extra uitdaging als het gaat om bestuurlijke continuïteit. Eén ding wil ik de formerende partijen in dat kader nog mee geven. We hebben onlangs van de ambtelijke organisatie het document “Handvatten voor een groeiende, bloeiende en boeiende gemeente Nijkerk” ontvangen. Een kwalitatief uitstekend stuk naar ons idee. Als ik één oproep aan de formerende partijen mag doen dan is het deze: geef goede aandacht aan dit stuk! En probeer in gesprek met de organisatie tot uitvoerbare voorstellen te komen die daadwerkelijk antwoord geven op de opgaven die voor ons liggen.

Voor onze fractie geldt: de deur staat altijd open! Maar het ligt in de rede dat wij ons in de komende weken gaan voorbereiden op een plek in de oppositie. Daarbij mag u van ons verwachten dat wij constructief, kritisch en met open vizier blijven opereren.

Tot slot een dankwoord aan de informateur, de heer Pieter den Besten, en aan onze griffier Aline. Jullie open en luisterende houding en uitstekende verslaglegging hebben wat ons betreft bijgedragen aan een zorgvuldig proces.

Dank u wel. Harke Dijksterhuis, 7 april 2022

 

« Terug