Schriftelijke vragen over Kazerne Zeewolde

Visual-planning-kazerneterrein.jpgwoensdag 11 januari 2023 10:23

Geacht college,

Recentelijk hebben wij vanuit de media vernomen dat de Gemeente Zeewolde de voorlopige voorkeurslocatie voor de nieuwe kazerne van Defensie is. Deze locatie ligt bij de Nijkerkerbrug waarbij een ruimte nodig is voor de nieuw kazerne van ongeveer 500 hectare, inclusief een oefenterrein. Verder hebben we vernomen dat de verwachting is dat half 2023 het kabinet een besluit neemt over de locatiekeuze.

Naast de gesprekken die het college voert of gaat voeren met de gemeente Zeewolde vindt de fractie van ChristenUnie-SGP dat het college ook tijdig en proactief in gesprek moet zijn met onder ander het Ministerie van Defensie en de provincies Flevoland en Gelderland. De belangen en voorwaarden van gemeente Nijkerk moeten daar bekend zijn voordat de besluitvorming door het kabinet plaats vindt.


De gemeenteraad van Nijkerk is nog niet geïnformeerd over deze ontwikkeling. Gelijktijdig krijgen wij vanuit de samenleving veel vragen over deze ontwikkeling die impact zal meebrengen voor Nijkerk. De fractie van ChristenUnie SGP neemt deze vragen serieus en stelt daarom de volgende vragen:

Is het college formeel op de hoogte gesteld van mogelijke komst van de nieuwe kazerne van Defensie in Zeewolde bij de Nijkerkerbrug? En zo ja door wie?

Is het college van mening dat de komst van een nieuw kazerne op de locatie bij de Nijkerkerbrug impact zal meebrengen voor de gemeente Nijkerk? En zo ja welke impact kan dat zijn?

Is het college al of gaat het college hierover op korte termijn in gesprek met betrokken partijen zoals: Ministerie van Defensie, provincies Flevoland en Gelderland? Wat is de inzet van het college bij deze gesprekken?

Hoe gaat u als college de raad en de inwoners van Nijkerk transparant en tijdig meenemen in deze verdere ontwikkelingen?

Hoogachtend, namens de fractie van ChristenUnie-SGP
Jaco van Putten (fractievoorzitter)

« Terug