De Nijkerkse kerken en de nieuwe WMO

dinsdag 27 januari 2015 12:04

Afgelopen dinsdag, 27 januari, werd in Nijkerk een bijeenkomst gehouden door het Overleg Orgaan Kerken. Vertegenwoordigers van de gezamenlijke kerken spraken met elkaar over de rol van de kerken in de samenleving.

Afgelopen dinsdag, 27 januari, werd in Nijkerk een bijeenkomst gehouden door het Overleg Orgaan Kerken. Vertegenwoordigers van de gezamenlijke kerken spraken met elkaar over de rol van de kerken in de samenleving. Allerlei vormen van zorg en ondersteuning zijn per 1 januari 2015 door het Rijk overgeheveld naar de gemeente. Vanwege de bezuinigingen waarmee dat gepaard gaat, kan de gemeente deze taken niet op de bestaande wijze uitvoeren en zal de samenleving zelf veel meer moeten gaan oppakken. Op initiatief van de fractie ChristenUnie-SGP, ondersteund door die van het CDA, werd daarom een verkennende bijeenkomst met de kerken belegd.
Bijna alle kerken in de gemeente, ook die in Hoevelaken en Nijkerkerveen, waren vertegenwoordigd. Daarnaast waren ook organisaties als Sigma, de WMO-adviesraad en de PCOB uitgenodigd. De vraag die op de kerken afkomt werd algemeen herkend en erkend. Enkele nieuwe initiatieven op dit terrein, van Nicea Young en De Ark/Corlaer, werden toegelicht. In groeps- en forumdiscussies kwamen vele vragen en gedachten aan de orde met betrekking tot de mogelijkheden en beperkingen voor de kerken. Geconstateerd werd dat vanuit de kerken al veel wordt gedaan aan vrijwilligerswerk. Als het gaat om het vormgeven van georganiseerde ondersteuning was de algemene gedachte dat aangesloten moet worden bij de kennis en kunde van Sigma en dat samenwerking gezocht zal moeten worden met de gemeente en/of de gebiedsteams.
Het voornemen is uitgesproken om in de komende tijd aan dit laatste nadere uitwerking te geven. Voor de zomerperiode zal een vervolgbijeenkomst georganiseerd worden.

Voor vragen of inlichtingen kunt u contact opnemen met mw. Marieke Doddema-Kodde, raadslid ChristenUnie-SGP, tel. 06-81492758 of ds. D. Riemens, voorzitter OOK, tel. 033-2458916

« Terug