Jaco van Putten nieuwe fractievoorzitter ChristenUnie-SGP

Jaco van Putten kop.jpgmaandag 23 mei 2022 17:00

De fractie van de ChristenUnie – SGP zal de komende vier jaar worden aangevoerd door Jaco van Putten uit Nijkerk. Dit heeft de fractie vandaag bekend gemaakt. Ook is duidelijk geworden dat Harke Dijksterhuis en Wim Oosterwijk na zhun wethouderschap niet terug zullen keren als raadslid.

De fractie van de ChristenUnie – SGP heeft de afgelopen weken met elkaar besproken hoe zij de komende vier jaar hun rol in de oppositie willen invullen. Als eerste is gekeken naar de rolverdeling binnen de fractie. Daarbij is Jaco van Putten als fractievoorzitter gekozen. Jaco (48) is geboren in Nijkerkerveen en woont nu in Nijkerk. Hij zit sinds 2014 in de gemeenteraad en is in het dagelijks leven werkzaam als beleidsadviseur bij de gemeente Ede. Jaco is vereerd met zijn nieuwe rol: “Onze fractie is een mooie mix van ervaren krachten en nieuw gekozen raadsleden. In de afgelopen periode zijn we vol energie aan de slag gegaan met[WV1]  de nieuwe raadsperiode. Ik ben blij dat de fractie mij dit vertrouwen geeft en zie uit naar de samenwerking in de raad. Wij zien, juist ook vanuit onze rol in de oppositie, genoeg mogelijkheden om werk te maken van onze speerpunten.”

De fractie maakte tevens bekend dat Harke Dijksterhuis niet terug zal keren als raadslid. Harke licht zijn besluit als volgt toe: “Met het openbaar worden [WV2] van het coalitieakkoord is ook duidelijk geworden dat ik definitief niet terugkeer als wethouder. Het nieuwe college moet naar mijn idee de ruimte hebben om naar eigen inzicht invulling te geven aan datgene wat de raad vraagt. Die ruimte heb ik vier jaar geleden gevoeld en die gun ik mijn opvolger ook. Ik wil hen als oud-wethouder in de raad niet voor de voeten lopen. Tegelijkertijd wil ik ook de nieuwe fractie de ruimte geven om het college onbevooroordeeld tegemoet te treden. Er staat een enthousiaste en gemotiveerde fractiegenoot klaar om het stokje van fractievoorzitter over te nemen, ik doe dan ook in alle vertrouwen een stap opzij.”

Eerder werd Wim Oosterwijk al gepresenteerd als kandidaat-wethouder in Barneveld. De plekken van Harke en Wim in de raad worden naar verwachting ingenomen door Hans Lok en Joost van Wijnen.

« Terug