Schriftelijke vragen over asielopvang

Jaco van Putten kop.jpgvrijdag 14 oktober 2022 10:35

De afgelopen maanden zijn wij voortdurend geraakt door de zorgen die er zijn rond de opvang van asielzoekers. Daar heeft de fractie van ChristenUnie-SGP in de raadsvergadering van 23 juni jongstleden al aandacht voor gevraagd bij het college. Daarna zijn de beelden te zien van de verschrikkelijke en inhumane situatie die in Ter Apel is ontstaan. Zelfs zwangere vrouwen, kinderen en chronisch zieke mensen sliepen buiten en kregen geen basale noodzakelijke medische hulp. En in die mate dat Artsen zonder Grenzen werd ingezet. Deze situatie lijkt de afgelopen weken enigszins te zijn
gestabiliseerd, maar dit mag zeker niet nogmaals voorkomen. Daar zijn nog steeds extra opvangplekken in het land voor nodig.

Nijkerk is en wil een gastvrije gemeente zijn, die zich samen met vele vrijwilligers inzet voor vluchtelingen en statushouders. Ook het afgelopen jaar heeft de gemeente Nijkerk zich samen met vrijwilligers uit Hoevelaken, Nijkerkerveen en Nijkerk met hart en ziel ingezet voor het ontvangen van vluchtelingen uit met name de Oekraïne Deze week heeft de gemeente Nijkerk deze vrijwilligers hiervoor bedankt.


De betrokkenheid van onze inwoners merken wij ook aan het aantal vragen dat wij krijgen of Nijkerk niet meer kan doen. Gezien de nog steeds overvolle azc’s met duizenden statushouders en de nog dagelijks nieuwe vluchtelingen die zich melden bij Ter Apel, vraagt de ChristenUnie-SGP het college om meer inzicht in de mogelijkheden van de gemeente Nijkerk te geven om op korte termijn extra noodopvangplekken te creëren en de doorstroom van statushouders te bevorderen.


Daarom stelt de fractie van de ChristenUnie/SGP de volgende vragen:

  1. Is het college bereid om zich in te spannen op korte termijn (tijdelijk) extra opvangplekken te realiseren? Zo ja, wat is of wordt hiervoor gedaan?
  2. Hoe gaat het college zorgen voor tijdige en duidelijke communicatie met de gemeenteraad en met haar inwoners?
  3. Welke mogelijkheden ziet het college om de doorstroom van statushouders te bevorderen, om daarmee plekken in de huidige opvang vrij te maken? Wat is hiervoor al concreet gedaan en welke acties worden nog ondernomen?

Gezien de ernst van de situaties verzoeken wij het college met urgentie te reageren op deze vragen.

Hoogachtend, namens de fractie van ChristenUnie-SGP,

Jaco van Putten (fractievoorzitter)

In de link de antwoorden van het college: Beantwoording schriftelijke vragen inzake art. 33 vragen ChristenUnie-SGP m.b.t. asielopvang

« Terug