Hans Lok over klimaatbeleid

07. Hans Lok02-03-2021 20:20 02-03-2021 20:20

Deze maand mogen we weer naar de stembus. De verkiezingen verlopen anders dan we gewend zijn. Er zijn diverse maatregelen genomen om het stemmen corona-proof te laten verlopen. Zo mag je deze keer het rode potloodje meenemen naar huis!

Het klimaatbeleid is één van onderwerpen waarover de laatste tijd veel is gesproken. Er zullen de komende jaren ook weer de nodige keuzes gemaakt moeten worden. Welke duurzame alternatieve energiebronnen kunnen we inzetten en  hoeveel ruimte (letterlijk) is daarvoor nodig? Hoe zorgen we ervoor dat we ook energie gaan besparen en hoeveel geld is beschikbaar om dit te stimuleren? In welk tempo en op welke manier gaan we overschakelen van aardgas naar een andere manier om huizen en andere gebouwen te verwarmen? Deze en nog talrijke andere vragen zullen de komende tijd beantwoord moeten worden om invulling te geven aan het Klimaatakkoord.

De meeste partijen die meedoen aan de verkiezingen hebben hierover het nodige opgenomen in hun verkiezingsprogramma’s. Dit varieert van niets doen (geen ‘klimaatgekte” subsidiëren!) tot de grootst mogelijke urgentie (uitroepen van de ‘klimaatnoodtoestand’). Onze fractie vindt dat er zeker wat moet gebeuren, is het niet vanwege de opwarming van de aarde, dan wel om minder afhankelijk te zijn van dubieuze regimes. Maar we moeten ook de realiteit niet uit het oog verliezen. Het is een goede zaak om ambities te hebben, ook op klimaatgebied, maar tegelijk moeten we ervoor zorgen dat iedereen mee kan blijven doen. Zo moet er niet alleen geïnvesteerd worden in zon- en windenergie, maar ook in opslagtechnieken zoals waterstof of (warmte)batterijen. Alleen dan kun je een stabiele levering van energie waarborgen. Een betaalbare transitie en een betrouwbare overheid zijn daarbij kernbegrippen.

Er zijn diverse mogelijkheden om te laten weten hoe u hierover denkt. Dit kan bijvoorbeeld door deel te nemen aan diverse bijeenkomsten die de gemeente of de regio over dit onderwerp belegt. Maar komende maand is er de mogelijkheid om te stemmen. Laat uw stem niet verloren gaan: ga stemmen op 15, 16 of 17 maart 2021!

« Terug