Jaco van Putten over uitvoerbare keuzes

08. Jaco van Putten-0106-03-2021 12:00 06-03-2021 12:00

Na de val van het derde kabinet Rutte begin dit jaar volgde een parlementaire enquête toeslagenaffaire. Daarmee zette het parlement zijn zwaarste middel in om de waarheid boven tafel te krijgen. De Tweede Kamer keek in de spiegel.

Het parlement drong zelf aan op fraudejacht, maar bracht daarmee mensen in grote problemen. Dit komen we niet alleen tegen bij de Belastingdienst, maar ook bij ander uitvoeringsorganisaties van de overheid zoals het UWV. De vragen dringen zich op: is wat de politiek beslist nog wel uitvoerbaar, is het wel reëel wat er in Den Haag wordt bedacht, wordt er wel echt geluisterd naar burgers?

We leven steeds meer in een wereld die maakbaar is, waarbij geluk en succes een keuze lijken te zijn. En mocht je in de problemen zitten of niet dat geluk of succes hebben, dan is dat je eigen schuld.  Denk bijvoorbeeld aan mensen die in de schulden zitten. Hebben we wel ruimte en oog voor die ander en hebben we überhaupt wel zin om die ander te helpen?

Iedereen is geschapen naar het beeld van God. Voor God zijn we allemaal waardevol en daarom moeten we zorgen voor elkaar. Laten we jongeren meer hoop geven, door hen meer kans op werk te bieden. Maar ook ouderen die baan laten vinden waarbij hun talenten en ervaring ingezet kunnen worden. Vaste contracten aantrekkelijker en als norm maken in tegenstelling tot tijdelijke/flexibele contracten. Ademruimte voor gezinnen bieden zeker met het thuiswerken wat extra druk geeft.

Al deze punten en idealen vragen om grote keuzes. Keuzes voor wat echt telt en wat echt nodig is. Op 17 maart krijgen we weer de gelegenheid om te laten horen en zien wat u en jij echt belangrijk vindt. Door te stemmen, dragen we eraan bij dat de komende vier jaar de juiste politieke keuzes worden gemaakt. Daarom roep ik u en jou van harte op om je stem uit te brengen bij de aankomende Tweede Kamerverkiezingen.

« Terug