Marina Lanting over bescherming van minderjarigen

01. Marina Lanting-0104-03-2021 17:00 04-03-2021 17:00

Als gemeenteraadslid ga je niet over overstijgende zaken waar de landelijke politiek wel over gaat. Natuurlijk zijn het wel zaken die onze inwoners raken en daarom is het belangrijk om je stem uit te brengen op 17 maart. Ik vraag graag aandacht voor twee dingen die mij na aan het hart liggen en die zijn opgenomen in het verkiezingsprogramma van de ChristenUnie.

- Bescherming van minderjarige slachtoffers

De grootste en meest onzichtbare groep slachtoffers van mensenhandel wordt beter beschermd. Klanten die seks kopen van minderjarigen zijn niet onschuldig, zij houden deze praktijken in stand en maken zich strafbaar aan een zedendelict. Er komt voldoende capaciteit voor opsporing en daadwerkelijke berechting. De wettelijke instrumenten om minderjarigen tegen seksueel misbruik te beschermen worden verruimd. Er komt speciale aandacht voor uitbuiting en mensenhandel van jongens.

- Bestrijding kinderporno

Het is onaanvaardbaar dat Nederland koploper is in het hosten van kinderporno, dat moet stoppen. De ChristenUnie wil effectieve strafwetgeving en betere samenwerking met hostingbedrijven om hier een einde aan te maken.

 

Misbruik van kinderen en jongeren komt ook in onze gemeente voor. Het is een trauma die je leven tekent. Investeren in gezonde gezinnen is dus ontzettend belangrijk. Slachtoffers verdienen hulp en bescherming, maar de overheid moet ook daders beschermen. Breng, omdat het kan in dit vrije land, altijd je stem uit. Mijn stem krijgen ze op 17 maart!

« Terug