Wim Oosterwijk over verbeteren agrarische sector

05. Wim Oosterwijk-0108-03-2021 17:00 08-03-2021 17:00

De landbouw is een belangrijk onderdeel van de economie en het landschap van de Regio Foodvalley waaronder Nijkerk valt. In het verkiezingsprogramma van de SGP wordt gepleit voor regionale samenwerking en realisme. Dat betekent gebruik maken van het vakmanschap van onze agrariërs en samen onze doelen van uitstootreductie, landschap en leefomgeving behalen.

Het landschap van Nijkerk is bijzonder fraai. Deels wordt het gevormd door natuur, maar voor een nog groter deel door de agrarische invulling van het landschap. Helaas voelt de agrarische sector zich onder druk gezet om milieudoelen te halen, om ruimte te bieden aan duurzame energie en om ruimte te geven aan nog meer bebouwing voor wonen en werken. We moeten eerlijk erkennen dat er schaarste aan ruimte is. Betaalbaar wonen en duurzame energie vinden we ook allemaal belangrijk, maar moeten wel ergens in de ruimte van ons landschap plaatsvinden. Het is niet vreemd dat agrariërs als belangrijke gebruikers van het landschap zich onder druk voelen staan.

Juist daarom is een realistische en regionale aanpak die niet gericht is op het verkleinen, maar op het verbeteren van de agrarische sector van belang. Een sector die zijn producten kan afzetten tegen eerlijke prijzen, die duurzamer kan werken en waarbij zowel agrariërs die willen stoppen als die juist willen doorgaan een goede toekomst hebben. Landelijke politiek die dit realisme nastreeft, is in het belang van agrariërs én alle Nijkerkers die waarde hechten aan de mooie omgeving waarin ze wonen. Ga stemmen op 17 maart!

« Terug